VIP өрөө

Аливаа арга хэмжээний үер Аренад байрлах VIP suite өрөө түрээслэх боломжтой бөгөөд танд хувийн орон зай, тав тухыг мэдрүүлэх болно.

Төв талбайг бүхэлд харах өнцөг бүхий тав тухтай 4 төрлийн ВИП өрөөнүүдээс сонгох боломжтой.

Захиалга өгөх: +976 80100969