• Тоглолтын өдөр: 2022-09-28
  • Эхлэх цаг: 8:30 AM
  • Хаалга нээх цаг: 8:00 AM
  • Тасалбарын үнэ: 39,900 - 299,000₮